Over ODIS


De ODIS-databank bevat gegevens over:

 • organisaties of intermediaire structuren
 • personen en families die in het middenveld actief waren
 • gebeurtenissen en gebouwen verbonden met hun geschiedenis
 • periodieken en archieven van en over deze entiteiten

ODIS is een dynamische contextuele databank. Tal van gegevensreeksen, werkinstrumenten en repertoria worden er samengebracht. Ze worden aanhoudend door de partners aangevuld, geactualiseerd en met elkaar verbonden. Alle suggesties en bemerkingen bij het opzet en de inhoud van de databank zijn welkom bij info@odis.be. ODIS pleit als onderzoekssteunpunt voor vernieuwend, multidisciplinair en comparatief studiewerk over het middenveld. Het wil de kruisbestuiving tussen wetenschappelijke onderzoekers en de verantwoordelijken van het betrokken erfgoed bevorderen. Meer informatie over:


De ODIS-databank

ODIS, de contextuele webdatabank voor de studie van intermediaire structuren in de 19de en 20ste eeuw, kon in 2000-2003 worden gebouwd dankzij de steun van het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Max Wildiers). Vier belangrijke Vlaamse private archief- en onderzoeksinstellingen sloegen de handen in elkaar: ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief. Hun project kreeg de steun van wetenschappelijke promotoren uit de belangrijkste Vlaamse universiteiten (KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en VUB). Deze samenwerking werd in 2006 verankerd door de oprichting van de vzw ODIS. De ODIS-webdatabank ondersteunt onderzoek naar de geschiedenis van het middenveld. Daartoe biedt ze een duurzame kennisverzameling waar heel verschillende contextuele dataseries over intermediaire structuren en hun protagonisten worden samengebracht en gevalideerd, dit samen met uitvoerige informatie over hun bronnenmateriaal en erfgoed. Onderzoekers gebruiken ODIS niet louter als een encyclopedie, waar ze duidelijke en betrouwbare organisatorische en biografische gegevens kunnen terugvinden. Ze stellen ook de exhaustieve referenties naar archieven, periodieke publicaties en vele andere (online) wetenschappelijke bronnen op prijs. De bekendheid van het apparaat neemt snel toe. In 2017 werd ODIS geraadpleegd door bijna 75.000 gebruikers, die samen 628.308 steekkaarten consulteerden. Een groeiend aantal cultureel-erfgoedorganisaties en wetenschappelijke onderzoeksgroepen maakt gebruik van ODIS voor de opslag, representatie en analyse van gegevensreeksen. Zij werken samen in één technische omgeving, maar kiezen hun eigen invalshoek en beheren specifieke dataseries in afzonderlijke invoerdersgroepen en auteursteams. ODIS faciliteert dus de kruisbestuiving tussen zeer diverse gemeenschappen. Dat leidt tot interessante resultaten: de kwaliteit van het historisch onderzoek over intermediaire structuren wordt versterkt, maar ook de weerklank van hun documentair erfgoed.

ODIS-kerncijfers

Jaar

Totaal volume 31/12

OPAC (NL) volume 31/12

Nieuwe records

Bezoeken

Unieke bezoekers

Pagina-weergaves

2014

203.131

87.713

15.747

189.691

145.022

632.538

2015

207.646

90.262

4.515

72.278

49.196

423.570

2016

214.285

92.078

6.639

48.722

25.898

420.613

2017

223.279

102.843

8.994

111.567

74.273

628.308

2018

235.568

99.387

12.289

128.040

84.336

679.832


Hoewel de centrale dataseries van ODIS momenteel zijn toegespitst op de geschiedenis van het Vlaamse/Belgische middenveld, biedt de databank ook informatie over intermediaire structuren in andere Europese landen en over internationale organisaties. Tal van onderzoekers erkennen de unieke functionaliteiten van het instrument en spoorden het ODIS-consortium aan om de reikwijdte van het apparaat te verbreden. Zo zou ODIS tegemoet komen aan de uiteenlopende functionele behoeften van onderzoeksgroepen die intermediaire structuren en hun netwerken willen bestuderen in een internationaal-comparatief perspectief. Inspelend op die vraag, werd de ODIS-databank tijdens de voorbije jaren grondig vernieuwd en gemoderniseerd. Die investering was enkel mogelijk dankzij de steun van de Herculesstichting, het Vlaams agentschap voor de financiering van onderzoeksinfrastructuur. De nieuwe ODIS-databank biedt nog steeds een betrouwbare, flexibele en gebruiksvriendelijke technische omgeving. Maar 'ODIS-2' overtreft haar voorganger door een breed aanbod van nieuwe componenten en functionaliteiten. De reikwijdte van het apparaat is nu door en door internationaal. De meertalige interface van ODIS laat toe om onderling verbonden datareeksen op te bouwen, niet alleen over organisaties, personen, publicaties en archieven, maar ook over families, gebouwen en gebeurtenissen. ODIS biedt uiteenlopende keuzelijsten en thesauri, gebaseerd op internationale normen en toegespitst op de historische context van de belangrijkste West-Europese landen. De nieuwe ODIS-databank laat niet louter toe om de datareeksen diepgaand te analyseren en ze ruimtelijk weer te geven, maar positioneert zichzelf ook als een informatieknooppunt, met verbindingen naar uiteenlopende online-instrumenten die relevante historische informatie bevatten.

De partners en medewerkers van ODIS

De stichtende partners zijn:

Volgende instellingen sloten later aan:

Uiteenlopende projecten en netwerken maken gebruik van de ODIS-databank, o.m.:

Op 10 oktober 2006 werd de vzw ODIS opgericht.

Raad van Bestuur

 • Kim Christiaens (KADOC-KU Leuven), voorzitter en afgevaardigd bestuurder
 • Geert Van Goethem (Amsab-ISG), ondervoorzitter
 • Ann Mares (ADVN), secretaris
 • Peter Laroy (Liberaal Archief/Liberas), penningmeester

Algemene Vergadering

 • Koen Abts (Tilburg University / KU Leuven)
 • Marnix Beyen (UA)
 • Kim Christiaens (KADOC-KU Leuven)
 • Bruno De Wever (UGent)
 • Peter Laroy (Liberaal Archief/Liberas)
 • Ann Mares (ADVN)
 • Reine Meylaerts (KU Leuven)
 • Patricia Quintens (AMVB)
 • Dirk Rochtus (KU Leuven Campus Antwerpen, ADVN)
 • Jeffrey Tyssens (VUB)
 • Geert Van Goethem (UGent, Amsab-ISG)
 • Steven Van Hecke (KU Leuven)
 • Guy Vanthemsche (VUB)
 • Christophe Verbruggen (UGent, Amsab-ISG)
 • Walter Ysebaert (VUB, Liberaal Archief/Liberas)

Technische Werkgroep

 • Jeroen Buysse (Liberaal Archief/Liberas)
 • Joris Colla (KADOC-KU Leuven)
 • Sophie Gyselinck (ADVN)
 • Peter Heyrman (KADOC-KU Leuven)
 • Wim Lowet (VAi)
 • Luc Peiren (Amsab-ISG)
 • Kim Robensyn (Amsab-ISG)
 • Ganesh Venkatasubban (KADOC-KU Leuven)

 

Verslagen

 

Contact

e-mail: info@odis.be
URL: http://www.odis.be

ODIS vzw
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven

t.a.v. Kim Christiaens
voorzitter en afgevaardigd bestuurder

tel.: 016 32 35 00, e-mail: kim.christiaens@kuleuven.be


Documentatie